Συνάντηση του ΔΕΠΑΝ με τον πρόεδρο ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο

Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο συναντήθηκε αντιπροσωπεία του ΔΕΠΑΝ, κατόπιν της συναντήσεως που έγινε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και αναπτυξιακής πολιτικής του Δικτύου.

Παρόντες από την πλευρά του ΔΕΠΑΝ ήταν ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων για την Ανάπτυξη, Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Γραμματέας ΔΣ, Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Βασίλης Κουτσιώρης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δικτύου κα Χρύσα Σαραντοπούλου.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, στις τοπικές κοινωνίες. Καθώς επίσης, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος είναι η συνέργεια, με όφελος προς το δημότη, ώστε μέσα από τη συνεργασία της Αναπτυξιακής εταιρίας ΔΕΠΑΝ με τα Επιμελητήρια, να υποστηριχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις (startup), να αξιοποιηθούν νέα χρηματοδοτικά/υποστηρικτικά εργαλεία με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα και να προωθηθεί η δημιουργία θερμοκοιτίδων καινοτομικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις υποδομές των Δήμων, ώστε να παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές οι αναγκαίες διευκολύνσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την είσοδο και σταθεροποίησή τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας τους.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων ανθρώπων και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού σε κάθε Δήμο της χώρας αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το ΔΕΠΑΝ.

 

2107297272