Σχόλια & Απόψεις επί των Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

ΔΕΠΑΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
03-09-2020

Για να κατεβάσετε τα Σχόλια πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Απόψεις επί των Σχολίων πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το αρχείο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μαλεβιζίου” πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το αρχείο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ευρώτα” πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το αρχείο “”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων» πατήστε εδώ