ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΠΑΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
13-11-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Συστημάτων Θερμομέτρησης
στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του Covid-19 με εκτιμώμενη συνολική αξία 9.000.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ