ΔΕΠΑΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
19-12-2018 Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Δ.Ε.Π.ΑΝ. για το 2018
Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Δ.Ε.Π.ΑΝ. για το 2018

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση του Δ.Ε.Π.ΑΝ. στην οποία παρευρέθησαν τα Μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Απολογισμός 2018

Έγκριση Προϋπολογισμού 2019

Τροποποίηση Καταστατικού

 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας σε θέματα βιωσιμότητας των πόλεων μέσα από μέτρα κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης.

 

Top