Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών

ΔΕΠΑΝ / Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΠΑΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΔΕΠΑΝ

Α – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Β – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Δ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_Β