Ινστιτούτο Μελετών & Εκπαίδευσης Αειφορικής Διαχείρισης (ΙΜΕΑΔ)

ΔΕΠΑΝ / Κοινωνία των Πολιτών
Εικόνα: Ινστιτούτο Μελετών & Εκπαίδευσης Αειφορικής Διαχείρισης (ΙΜΕΑΔ)

Το ΙΜΕΑΔ, Ινστιτούτο Μελετών & Εκπαίδευσης Αειφορικής Διαχείρισης, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ειδικεύεται γενικά στην έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, εκπαίδευση και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην πόλη του Βόλου.

Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής εποχής για αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που να ικανοποιούν όλα τα περιβαλλοντολογικά, θεσμικά και ηθικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.