Ιάσωνας

ΔΕΠΑΝ / Κοινωνία των Πολιτών
Εικόνα: Ιάσωνας

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ιάσωνας(IASONAS.int) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα το Βόλο. Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής εποχής για  τουριστική ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που να ικανοποιούν όλα τα  θεσμικά κριτήρια. Ενδεικτικά για τον κάθε τομέα ειδίκευσης:

Τουρισμός & Πολιτισμός

Κοινωνική Συνοχή & Υγεία

Προώθηση στην Απασχόληση, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Αειφορία

Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία μπορεί να αναζήτα την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα:

Ε: iasonas.int@gmail.com, FB: Iasonas Argo.