Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

ΔΕΠΑΝ / Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Εικόνα: Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)  είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, τις οποίες συντηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Διαθέτοντας οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης και διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, η εταιρίαδιασφαλίζει στους κατοίκους της Δράμας και των γύρω περιοχών, που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας, καθαρό και υγιεινό.Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η ΔΕΥΑΔ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση του νερού, με τη συμμετοχή φορέων αλλά και σχολικών μονάδων.

Σκοπός της ΔΕΥΑΔ είναι η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης), η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη διάφορων αναγκών, η προστασία του περιβάλλοντος από λύματα και υγρά απόβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.