Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

ΔΕΠΑΝ / Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Εικόνα: Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αποτελεί έναν πολυμετοχικό φορέα ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ημαθίας και των Αγροτοσυνεταιριστικών Οργανώσεων του Νομού τον Ιούλιο του 1995. Μέτοχοι της εταιρίας ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας και Ειρηνούπολης και οι τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Ήδη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2008, έγινε τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3463/2006, καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμμετοχή πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας των Δήμων Πλατέος, Μελίκης, Βεργίνας, Αντιγονιδών, Μακεδονίδος, Απ. Παύλου, Δοβρά, Ανθεμίων καθώς και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Η επωνυμία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. – μετά την προσαρμογή στο Ν. 3463/2006 τροποποιείται σε:

Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – με διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.