Λήψη μέτρων σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19)

ΔΕΠΑΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
20-03-2020
Εικόνα: Λήψη μέτρων σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19)

Αγαπητοί μας συνεργάτες
Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. προχωρά σε λήψη μέτρων σχετικά με τον ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-CoV-2 με βάση την εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001 και στο πλαίσιο πρόληψης με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα και την προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών, πελατών και των οικείων τους.
Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και τις οδηγίες που δίνουν οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα για κάθε νέο μέτρο που πιθανόν να χρειαστεί να εφαρμοστεί.
Έχουν ενημερωθεί όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες μας, σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης, τα χαρακτηριστικά, τη συμπτωματολογία και την επικινδυνότητα του ιού.
Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα με δύο βασικές συνιστώσες. Προφύλαξη από πιθανή μόλυνση και περιορισμός σε περίπτωση περιστατικού καθώς και δημιουργία σχεδίου για την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας με εργασία των στελεχών μας από το σπίτι.
Καθώς λόγω του αντικειμένου της εργασίας μας ερχόμαστε σε στενή επαφή συνεχώς με πολλούς ανθρώπους σε πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδας μεταξύ των βασικών μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η αναστολή των ταξιδιών και των επισκέψεων σε χώρους εκτός γραφείου, η δυνατότητα τηλε-εργασίας καθώς και ο περιορισμός των επισκέψεων από μη απασχολούμενα άτομα στο γραφείο μας.
Καθώς πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά όλοι μας, παρακαλούμε για την κατανόηση σας σχετικά με τις πρόσκαιρες αυτές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το σύνολο του προσωπικού μας συνεχίζει να εργάζεται με χαρά για εσάς και παραμένει στη διάθεση σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.