Audit Committee

DEPAN Audit Committee
President: Tsanaka Dimitra (Municipality of Kavala)
President: Tsanaka Dimitra (Municipality of Kavala)
Member: Liamas Diamantis (Municipality of Volvi)
Member: Liamas Diamantis (Municipality of Volvi)
Member: Dalakakis Dimitrios (Municipality of Doxato)
Member: Dalakakis Dimitrios (Municipality of Doxato)