BreakImage
ΔΕΠΑΝ Ελεγκτική Επιτροπή
Ελεγκτική Επιτροπή
Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Πρόεδρος Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Μέλος Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)
Μέλος Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)
Top