Ελεγκτική Επιτροπή

ΔΕΠΑΝ Ελεγκτική Επιτροπή
Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Πρόεδρος Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Μέλος Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)
Μέλος Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)