BreakImage
ΔΕΠΑΝ Ελεγκτική Επιτροπή
Ελεγκτική Επιτροπή
Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Πρόεδρος: Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)
Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Μέλος: Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)
Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)
Μέλος: Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)
Top