Κοινωνία των Πολιτών

ΔΕΠΑΝ Κοινωνία των Πολιτών
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου
Ινστιτούτο Μελετών & Εκπαίδευσης Αειφορικής Διαχείρισης (ΙΜΕΑΔ)
Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της επαρχίας Ελασσόνας