Επιχειρήσεις ΟΤΑ

ΔΕΠΑΝ Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ)
Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)