Τι είναι η ΔΕΠΑΝ

Η ΔΕΠΑΝ περιλαμβάνει μια σειρά από τοπικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Added Value

smartOTA

Tο smartOTA αποτελεί μία Σύγχρονη Πλατφόρμα Καταγραφής & Διαχείρισης Αστικών Δεδομένων.

Visit

ergOTA

Η εφαρμογή ergOTA αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης Έργων και Δράσεων.

Visit

Μητρώο Συνεργατών

Η εφαρμογή mitrwo αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών βάσει του Ν.4412.

Visit

Networking

European Programmes