ΔΕΠΑΝ Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ημαθίας
Ποντιακό Κέντρο Θεάτρου και Τεχνών
Ινστιτούτο μελετών & εκπαίδευσης
Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων
Κοινωνική Συνεταιριστική εταιρεία ΣΥΝ + ΔΡΑΜΩ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης